Odesláním formuláře udělujete společnosti svorto s.r.o., IČ 26128667, sídlem Průběžná 787/30, Praha 10 – Strašnice, PSČ 100 00, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 72666 (dále jen „Společnost“) souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu Vámi vyplněném v registračním formuláři za účelem založení Vašeho uživatelského účtu na příslušném e-shopu Společnosti, jehož prostřednictvím můžete snáze provádět objednávání zboží (bez nutnosti opětovného vyplňování Vašich údajů), jakož i sledovat historii svých objednávek.

Správcem osobních údajů dle tohoto souhlasu je Společnost.

V souvislosti s udělením tohoto souhlasu Vás informujeme, že:

  • Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je tento souhlas.
  • Máte právo kdykoli prostřednictvím e-mailu svorto@svorto.cz nebo písemně odvolat tento souhlas se zpracováním svých osobních údajů, aniž by tím byla dotčena zákonnost jejich zpracování předcházející takovému odvolání.
  • Vaše osobní údaje budou Společností uloženy po dobu trvání účelu, k němuž je tento souhlas udělován, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany, nebude-li poté Společnosti svědčit žádný z jiných titulů pro jejich další zpracovávání.
  • Společnost bude Vaše osobní údaje předávat externím dodavatelům Společnosti (např. poskytovateli softwaru, IT služeb apod.). Společnost nebude Vaše osobní údaje předávat mimo EU.
  • Máte právo požadovat od Společnosti přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti k těmto právům jsou dostupné na www.svorto.cz.
  • Nemáte povinnost své osobní údaje Společnosti poskytnout, poskytujete je zcela dobrovolně, a pokud tak neučiníte, nebudete za to nijak sankcionováni, nicméně v takovém případě Vám Společnost nebude moci zřídit požadovaný uživatelský účet.
  • Kdykoli máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.